• Belastingschulden terugbetalen

Het bijzonder uitstel van betaling is sinds 1 april jl. geëindigd. Iedereen moet weer aan alle betalingsverplichtingen voldoen. Als jullie een brief hebben gekregen waarin staat welke belastingen nog betaald moeten worden, dan zouden wij graag de beschikking krijgen over deze brief met volledige inhoud in wat er allemaal nog terugbetaald moet gaan worden.

Als er nog hulp nodig is voor het terugbetalen of jullie willen een andere betalingsregeling treffen; laat het ons dan weten en dan kunnen wij jullie daarbij helpen.

  • Schuldsanering 

Misschien verwachten jullie niet aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Schuldsanering zal dan mogelijk nodig zijn om ervoor te zorgen dat de onderneming daarna weer levensvatbaar wordt.

Als jullie het hierdoor echt niet meer zien zitten om de openstaande betalingen af te dragen aan de belastingdienst, kunnen we samen kijken of we wat verder kunnen gaan en kunnen we kijken of schuldsanering een optie is.

  • Grens excessief lenen bij de eigen BV gaat omhoog

De grens waarboven vanaf 2023 box-2-belasting betaald moet gaan worden bij de eigen BV, wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000.

  • NOW

Wij bewaken het proces NOW voor wie wij deze aanvragen hebben verzorgd. Uiteraard mogen jullie altijd de herinneringen van het UWV die er ontvangen worden aan ons worden verstrekt.

  • Jubelton

De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton genoemd) wordt waarschijnlijk al op 1 januari 2023 verlaagd van € 106.671 tot € 27.231. Dit is de extra schenking die gedaan kon worden aan de kinderen. Er zijn nog genoeg andere mogelijkheden om schenkingen te doen. Mocht daar behoefte aan zijn, dan kan daar altijd overleg over worden gepleegd.

  • Stand van zaken herstel box-3-heffing

Er is tot grote “verrassing” van ons belastingadviseurs reeds een voorlopige beslissing te genomen dat het kabinet voorlopig alleen compenseert aan belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de opgelegde IB-aanslagen 2017-2020 en belastingplichtigen van wie de aanslagen over deze jaren op 24 december 2021 (datum Hoge Raad-uitspraak) nog niet onherroepelijk vaststonden of aan wie nog geen aanslag was opgelegd.

Het lijkt er dus op dat alleen diegene die bezwaar hebben gemaakt op box 3 alleen maar gecompenseerd gaan worden in de vermogens box rendement box 3-heffing.

Er is over dit onderwerp reeds veel op het nieuws geweest en zal er ook nog gaan komen verwachten wij. Velen hebben nu namelijk geen bezwaar gemaakt en er zijn al veel klanten geweest die mij gevraagd hebben wat zij nu het beste moeten of kunnen doen.

Het enige wat ik hier nu op kan antwoorden is dat De Hoge Raad hier later nog over zal beslissen en dat wellicht pas op Prinsjesdag a.s. er pas volledige duidelijkheid kan worden geboden op de vraag of een belastingplichtige die niet tijdig bezwaar heeft gemaakt toch nog recht heeft op rechtsherstel.

Hier is laatste woord dus nog niet over gezegd.

Wij zullen als kantoor in elk geval voor de klanten die Box 3 betaald hebben in kaart gaan brengen wat er reeds betaald is aan belasting zodat we kunnen zien waar het om gaat en of we daar nog iets aan kunnen doen.den-boekhouder_Fisckwartaaltje-Nr2