Afgelopen vrijdag heeft de regering zes nieuwe maatregelen aangekondigd, speciaal gericht op de belastingen. Ik geef hier nader uitleg over.

1. Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Eerder was aangekondigd dat de belastingdienst zich soepel zou opstellen bij verzoeken om verlaging van het gebruikelijk loon. Nu heeft de staatssecretaris van financiën aangekondigd dat het loon mag worden verlaagd in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf.

2. Versoepeling urencriterium

Om de zelfstandigenaftrek te krijgen moet u aan het urencriterium voldoen: minimaal 1225 uur per jaar. De belastingdienst gaat ervan uit dat ondernemers in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Ook ondernemers die sterk seizoen afhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, vallen onder de versoepeling.

3. Werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt in 2020 eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% van de loonsom. Daardoor kunnen werkgevers wat extra’s doen voor hun werknemers in deze moeilijke tijd.

4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Er komt een speciale coronareserve in de vennootschapsbelasting, waardoor VPB-plichtige bedrijven nog ten laste van de winst van 2019 een aftrekpost mogen opvoeren ter grootte van het verwachte verlies voor het jaar 2020. De coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019, dus u kunt met de dotatie aan de coronareserve geen verlies creëren in 2019.

5. Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt uitgesteld

Deze wet zou ingaan op 1 januari 2022, maar dat wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Daardoor wordt voor het eerst op 31 december 2023 getoetst of de DGA schulden heeft aan zijn BV van meer dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden). In 2024 moet over het meerdere dan in box 2 belasting worden betaald.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt moet een eventuele betalingsachterstand uit 2020 uiterlijk in 2021 worden ingehaald. Hierop zijn twee wijzigingen aangekondigd:
a. De aflossingsachterstand van 2020 mag worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van de hypotheeklening.
b. U kunt ervoor kiezen om de resterende lening te splitsen; de achterstand kan zo in een zelf te kiezen tempo worden afbetaald.
De maatregelen worden nog verder uitgewerkt. De bedoeling is dat ze zo spoedig mogelijk in kunnen gaan. Even afwachten dus nog.
En bij vragen, weet u ons te vinden.

Met vriendelijke groet,
Den Boekhouder,

Bas van der Heijden