Op dit moment is men druk bezig met de voorbereiding op de Brexit. Inmiddels zijn er reeds 13.000 aanvragen binnen voor een artikel 23 vergunning om gebruik te mogen maken van de vrijstelling op de BTW. Inmiddels heeft de fiscus hiervan op 22 maart 2019 8.000 van behandeld. De overige aanvragen krijgen voor eind maart 2019 bericht.

Op dit moment heeft men uitstel voor de deal, maar op 29 maart moet er duidelijkheid zijn bij het Britse parlement. Als ze op die datum het akkoord wat is gesloten niet hebben goedgekeurd, dan wordt de Brexit uitgesteld tot 12 april. Het verenigd koninkrijk heeft dan vier opties tot 12 april,

  1. Het akkoord alsnog goedkeuren
  2. Een no-deal, dus zonder akkoord te vertrekken
  3. Om (nog) langer uitstel verzoeken
  4. Alsnog afzien van de Brexit

Ofwel mogelijkheden te over, maar ondertussen moeten Nederlandse bedrijven zich voorbereiden op alle mogelijke scenario’s.